Om

EFS missionsförening i Umeå bildades 1876 och har alltid haft lokaler vid Vasaplan. 1965 byggdes den nuvarande kyrkan på Vasagatan 12. 1986 renoverades Vasakyrkan till sitt nuvarande utseende.

Vi är en förening som längtar efter att få se Jesus förvandla oss själva såväl som vår stad. Vår vision är att vara nära Jesus, nära varandra och nära vår omvärld. Vi vill därför vara en öppen och välkomnande kyrka mitt i Umeås centrum. Välkommen att dela vår gemenskap!

Styrelse
  • Peo Einemo, ordförande
  • Leif Oskarsson, vice ordförande & kassör
  • Lena Björkman, sekreterare
  • Simon Persson
  • Åsa Lindgren
  • Simon West
  • Kristina Jonsson
  • Erik Sjölander
  • Eva Lundeborg Karlsson

Vasakyrkan, kors
Vasakyrkans altare

EFS i Umeå är liksom alla andra EFS-föreningar i länet anslutet till EFS i Västerbotten,  som är vårt distrikt. Distriktet samordnar läger och fortbildning för både anställda och  frivilliga. Distriktet är också arbetsgivare för anställda i Vasakyrkan och i länets EFS-föreningarna. 

EFS i Västerbotten hör till EFS Riks (även om EFS VB inte är anslutna till EFS Riks som organisation). EFS Riksorganisation har sitt kansli i Uppsala. EFS  Riks uppgifter är bl.a. att samordna EFS utlandsmission, att driva Johannelunds teologiska högskola med prästutbildning och bibelskola mm, samt att främja utveckling  och nyetablering av EFS arbete i Sverige. 

EFS (Evangeliska FosterlandsStiftelsen) grundades år 1856 och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan.

En sammanfattning av vad EFS vill är:

• uppmuntra och stödja personlig kristen tro  

• inspirera till andligt samtal och bibelbruk  

• skapa personligt engagemang för mission såväl globalt som lokalt 

• betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag 

• erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta