Gudstjänst med doperinran, ”Vårt Dop”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson

Kantor: Oscar Fridolfsson

Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Gudstjänst, ”Gud – Fader, Son och Ande”

Predikan: Kenneth Ruuth

Gudstjänstledare: Stefan Söderberg

Kantor: Maja Holmgren

Sång: Great Joy

Ljud: Samuel Lind

Mässa, ”Den Heliga Anden”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Eva Lundeborg Karlsson

Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Rickard Karlsson Lundmark

Ljud: Ander Bäckström

Gudstjänst, ”Hjälparen Kommer”

Predikan: Ulf Dagebrant

Gudstjänstledare: Anna Tobiasson

Kantor:

Ljud: Oskar Wangdell

Gudstjänst för Stora och Små, ”Bönsöndagen”

Predikan: Amigos

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Amigos

Ljud: Jakob Markgren

Mässa, ”Att Växa i Tro”

Predikan: Rickard Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Kerstin Einemo

Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kjell Söderberg

Sång: Vasakyrkans kör

Ljud: Samuel Lind

Gudstjänst, ”Vägen till Livet”

Predikan: Magnus Persson

Gudstjänstledare: Donald Duveskog

Kantor: Kjell Söderberg

Lovsångsteam: Elin Lindgren mfl

Ljud: Anders Bäckström

Grafik: Rickard Karlsson Lundmark

Förbön: 

 

Gudstjänst, ”Den Gode Herden”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Ida Rickardsson

Kantor: Rickard Karlsson Lundmark

Sång: Great Joy

Ljud: Oskar Wangdell

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: 

Gudstjänst, ”Påskens vittnen”

Predikant: Rickard Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson

Kantor: Oscar Fridolfsson

Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Ljud: Jakob Markgren

Grafik: Emmeli Karlsson Lundmark

Förbön:

Mässa, ”Kristus är Uppstånden”

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Duveskog

Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Kristina Sturk Steinwall med sångensemble

Ljud: Samuel Lind

Grafik: Anna Duveskog

Förbön: