Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vi startar dagen vid Jesu fötter.

De anställda medverkar när de är i tjänst.

Välkommen att vara med de tillfällen du kan!