Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Långfredagsgudstjänst

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Predikan: Moa Beak

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Erik Wäcklén

Solist: Anna Duveskog

Mässa, ”Kristus är Uppstånden”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Duveskog

Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Kristina Sturk Steinwall med sångensemble

Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Gudstjänst, ”Påskens vittnen”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikant: Rickard Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson

Kantor: Oscar Fridolfsson

Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!

Gudstjänst, ”Den Gode Herden”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark Gudstjänstledare: Ida Rickardsson Kantor: Rickard Karlsson Lundmark Sång: Great Joy Ljud: Oskar Wangdell Grafik: Anna Duveskog Förbön: 

Morgonbön

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Vi startar dagen vid Jesu fötter. De anställda medverkar när de är i tjänst. Välkommen att vara med de tillfällen du kan!