Långfredagsgudstjänst

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå

Predikan: Moa Beak

Gudstjänstledare: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Erik Wäcklén

Solist: Anna Duveskog

Mässa, ”Kristus är Uppstånden”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark

Gudstjänstledare: Anna Duveskog

Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark

Kantor: Kristina Sturk Steinwall

Sång: Kristina Sturk Steinwall med sångensemble

Gudstjänst, ”Påskens vittnen”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikant: Emmeli Karlsson Lundmark
Gudstjänstledare: Inga-Lis Andersson
Kantor: Oscar Fridolfsson
Musik: Oscar Fridolfsson mfl

Gudstjänst, ”Den Gode Herden”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Emmeli Karlsson Lundmark Gudstjänstledare: Ida Rickardsson Kantor: Rickard Karlsson Lundmark Sång: Great Joy Ljud: Oskar Wangdell Grafik: Anna Duveskog Förbön: 

Gudstjänst, ”Vägen till Livet”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Magnus Persson Gudstjänstledare: Donald Duveskog Kantor: Kjell Söderberg Lovsångsteam: Elin Lindgren mfl Ljud: Anders Bäckström Grafik: Rickard Karlsson Lundmark Förbön:   

Mässa, ”Att Växa i Tro”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Rickard Karlsson Lundmark Gudstjänstledare: Kerstin Einemo Celebrant: Emmeli Karlsson Lundmark Kantor: Kjell Söderberg Sång: Vasakyrkans kör Ljud: Samuel Lind

Gudstjänst, ”Hjälparen Kommer”

Vasakyrkan, kyrksalen Vasagatan 12, Umeå
Virtual Evenemang

Predikan: Ulf Dagebrant Gudstjänstledare: Anna Tobiasson Kantor: Ljud: Oskar Wangdell