Tro

Här hittar du den teologi EFS i Vasakyrkan står för, predikningar från våra gudstjänster samt herdestaven - den betraktelse som finns med i vårt månadsblad.