Du är här

Hem

Bokning

Bokning av gudstjänstnärvaro

Med anledning av den ännu pågående corona-pandemin gäller tills vidare FHM:s riktlinjer om max 50 deltagare i en sammankomst. Därför har Vasakyrkan upprättat en bokningssystem fr o m september. På detta sätt vet du om du får plats eller inte i tid innan gudstjänst.

Anmäl dig till den kommande söndagen senast fredag kl 15.00. Då hinner vi registrera dig! Maila bokning@vasakyrkan.com eller ring 090-77 05 17 och skriv/meddela namn på besökare samt datum för deltagande.