Smågrupper

Välkommen med i en smågrupp i Vasakyrkan! Här finns grupper med olika åldrar som träffas en gång i veckan eller varannan vecka. Smågruppen är ett "vardagsrum" där vi kan dela tro och liv. Det bildas ofta nya grupper vid terminsstarter. Därför är det en fördel om du anmäler dig till en grupp då. Men man är välkommen med när som helst!  Anmäl dig genom att kontakta christoffer@vasakyrkan.com

Har du frågor om smågruppsverksamheten i Vasakyrkan, kontakta Christoffer Lindberg. 

 

Kan man få ekonomiskt stöd till sin studiecirkel/bok-, samtalscirkel? Hur går man i så fall tillväga för att få hjälp med kostnader?

Så här svarar Per Bäckman på Sensus: 

Ja, man kan få ekonomiskt stöd. Storleken på stödet beror på hur ofta ni träffas och hur lång tid ni möts varje gång. Varje möte behöver ha minst tre deltagare inkl. den som står som ledare.

Hur går man i så fall tillväga för att få hjälp med kostnader?

a/ om ni redan har en registrerad cirkel hos oss fortsätter du att läsa under punkt b/.

I annat fall behöver ni skicka in följande uppgifter så att vi kan göra en cirkel lista åt er.
Startdatum: Det datum då ni startade eller tänker träffas första gången.

Hur ofta ni träffas: en gång i veckan eller var annan vecka…

Ledare: Namn, adress, personnummer, mobilnummer till den som ska hantera listan.

Deltagare: Namn, adress och personnummer.
    Välj papperslista eller E-lista: Cirkellistan går att få antingen i pappersformat eller i ett elektroniskt format. I det senare fallet får ledaren en inloggning och ett lösenord så att den kan fylla i listan via sin dator eller sin telefon.

b/

1.      Skriv eller ring till mig (se uppgifter nedan.)

Jag behöver veta vilken grupp ni är samt hur ofta ni träffas för att kunna bedöma hur stort stöd som Sensus kan ge.

2.      Efter denna kontakt kan ni beställa litteratur på nätet eller kontakta en lokal bokhandel. (Eller Duvan i Piteå eller Din bok i Göteborg.)

Oavsett hur ni gör ber ni dem skicka räkningen till faktura-adressen här nedan.

Räkningen kommer då in i min dator varpå jag låter motfakturera den överskjutande summan tillbaka till er utifrån det vi kommit överens om.

 

Fakturaadress
Sensus region Norra Norrland

PUN 1100
FE 601
107 76 Stockholm
Referens 11 80 82

 

Per Bäckman
Verksamhetsutvecklare

Sensus

V:a Kyrkogatan 1, 903 29 Umeå

Tel: 090 14 27 64 / 070 270 62 62