Salt

Salt vill att barn och unga ska lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. För mer info om Salt, besök www.salt.efs.nu

Kallelse till Salts årsmöte