Salt

Salt vill att barn och unga ska lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. För mer info om Salt, besök www.salt.efs.nu

Kallelse till Salts årsmöte

 Salt vasakyrkans årsmöte efter luff fredag den 24 mars Vi kollar på vad som gjordes förra året för barn och unga i Vasakyrkanoch tar beslut framåt, väljer styrelse med mera.Alla är välkomna, medlemmar i Salt Vasakyrkan får rösta! Fikat efter LUFF är ca klockan 20.15 och mötet drar igång ca klockan 21. 

STYRELSEN
På årsmötet  2017 valdes styrelsen: Linnea Jonsson, Noah Sandström, Viktor Jonsson och Eva Sunesson. 

Styrelsen fungerar som ett bollplank kring frågor som rör främst ungdomar i kyrkan. För barn- och familjefrågor finns ett särskilt utskott. Hör av dig Prata med någon i styrelsen om du har förslag och frågor!