Givande

Vasakyrkan lever i princip uteslutande på gåvor från medlemmar och övriga. Dessa gåvor ska täcka lönerna för våra anställda samt kostnaderna för den verksamhet vår förening driver. Förutom de kostnader vår förening har skickar vi också vidare medel till EFS Västerbottens och EFS riks verksamheter samt till diverse andra projekt. Varje år samlar Vasakyrkan in ca 2 miljoner kronor.

Vår förhoppning är att Du vill vara med och hjälpa till i vår strävan att nå ut med det kristna budskapet till fler människor. Detta kan du göra dels genom att engagera dig i vår förening och gå med som medlem eller så hjälper du till med ett ekonomiskt bidrag.

Alla gåvor på alla möjliga sätt är välkomna!

Vasakyrkans bankgironummer är 760-1271.

Vill du stödja Vasakyrkan på ett mer regelbundet sätt? Läs mer om regelbundet givande under Stående överföring till vänster.