Teologi

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Så visar Gud tydligt sin kärlek till oss. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Han upptäckte på nytt vad evangeliet handlar om. Som en rörelse inom Svenska kyrkan delar vi dess bekännelseskrifter. EFS uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

Bibeln är Guds ord till människan och är grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva. Människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Synden består i att denna avbild är skadad så att vi inte längre förmår göra allt det goda så som Gud hade tänkt. Istället bryter vi mot Guds goda vilja på många sätt. Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd. För hans skull kan vi få förlåtelse och rätten att bli Guds barn trots syndens grundskada. Genom Jesus uppståndelse och seger över det onda kan vi få del i Guds eviga liv, trots att vi på olika sätt är bundna av döden och ondskan. Dessa gåvor får vi genom att vi knyts till Jesus genom dopet och genom den tro som Guds Ande skapar i oss.

Tron kan växa fram när vi tar emot budskapet om Jesus Kristus i förkunnelse, undervisning och samtal, i nattvarden och gemenskapen med dem som tillhör honom. Det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse och att vilja leva som en efterföljare till Jesus.