Styrelsen

Vasakyrkans styrelse 2018 består av:

Matilda Djärf, Eva Lundeborg Karlsson, Lena Björkman, Gun-Britt Grahn, Ida Richardsson, Simon Persson, Peo Einemo, Pia Wiklund och Leif Oskarsson. Ordförande är Peo Einemo, vice ordförande är Leif Oskarsson och sekreterare är Lena Björkman.

Kassör är Andreas Lundholm, utanför styrelsen. 

Styrelsen arbetar bland annat efter Vasakyrkans vision och verksamhetsplan som grund.
(Klicka på länken för att läsa).