Herdestaven

Vad tillhör Gud?

 

En gång fick Jesus en fråga av några fariséer som ville sätta honom på prov. Frågan löd: ”Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Direkt när frågan ställs vet Jesus att det är med avsikten att sätta dit honom. Ändå lyckas han svara på frågan utan att kunna bli anklagad för något. Han bad dem visa ett mynt man betalade skatt med och fick en denar. ”Vems bild och namn är det här?” ”Kejsarens” svarade de. Då sa Jesus ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”.

 

Det mynt man betalade skatt med hade kejsarens bild på sig, och därför menade Jesus att det inte är något fel att betala skatt. Men Jesu svar väcker också en fråga: Om mynten tillhör kejsaren eftersom de bär kejsarens ansikte, vad är det då som tillhör Gud? Vad är det som bär Guds ansikte?

I Första Mosebok 1:26-27 kan vi läsa ”Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”

Gud har skapat oss till sin avbild. Precis som mynten hade kejsarens ansikte på sig kan man säga att vi människor har Guds ansikte på oss. Det som tillhör Gud ska vi ge till Gud. Det är med andra ord oss själva vi ska ge till Gud. Gud har skapat dig till att tillhöra honom, och det är ett liv i kärlek.

En fråga du kan ställa dig själv idag är: Hur kan jag ge mig själv till Gud idag? Hur kan jag ära Gud med mitt liv?

Gud, hjälp oss att varje dag överlämna oss själv i dina goda och kärleksfulla händer och lär oss att lita på att du alltid vill leda oss på rätta vägar. Amen.

 

Isak Samuelsson