Anställda

Vasakyrkan har i dagsläget sex anställda medarbetare. Maila eller ring gärna oss på kontaktuppgifterna nedan.

Präst

Vakant

Vi söker ny präst!

För mer information kontakta:

Peo Einemo (Ordförnde) 

 ordforande@vasakyrkan.com

Ungdomskonsulent

Christoffer Lindberg

Tel: 090-77 05 17

Mobil: 073-055 98 17

christoffer@vasakyrkan.com

Vikarierar 80 % till juni 2020

Musiker

Anna Duveskog

Tel: 090- 77 05 17

anna@vasakyrkan.com

Vikarierar 50% till juni 2020

Musiker och barnkonsulent

Kristina Sturk Steinwall

Tel: 090-77 05 17

kristina.sturk@vasakyrkan.com

25%

Ungdomskonsulent

Mirjam Bergner

Mobil: 070-2548847

mirjambergner@hotmail.com

Vikarierar 16 % tonårsverksamheten 

Kommunikatör

Pia Asplund

Tel: 090- 77 05 17

Mobil: 076-7770029

pia@vasakyrkan.com

40% till juni 2020

Vikarierande Präst

Torbjörn Arvidsson

torbjorn.arvidsson@crossmail.se

Vikarierar 25 %