Stående överföring

Vill du ha ett mer regelbundet givande kan du lägga upp en automatisk överföring från ditt bankkonto till Vasakyrkans bankkonto. Vasakyrkan använder sig av Swedbank och har kontonummer 8420-2-513 262 818-0.

Det regebundna givande är väldigt värdefullt för Vasakyrkan, då utgifterna också kommer reglbundet! 

Om du vill ge regelbundet till Vasakyrkan kan du ladda ner följande dokument som du kan fylla i och lämna antingen till din egen bank eller till någon mötesvärd eller anställd i Vasakyrkan.