Bank- och postgiro

Vasakyrkans bankgironummer är 760-1271.