TEE

TEE – en lekmannautbildning på gräsrotsnivå

 

Både i Tanzania och i Etiopien finns TEE som en stor och viktig satsning för att utbilda lekmannakristna i församlingarna. TEE är en förkortning för Thelogical Education by Extension (på svenska ungefär: utlokaliserad teologisk utbildning). TEE är ett av de tre projekt inom vår systerkyrka i Tanzania som Vasakyrkan särskilt stöder, och ett av de allra mest kostnadseffektiva satsningarna som kyrkan har.

Historia

TEE-arbete finns i de sju södra stiften i vår lutherska systerkyrka i Tanzania. Nyligen har TEE också etablerats i ett par av stiften längre norrut i landet. Starten för TEE i Tanzania skedde i Iringa stift i slutet av 1980-talet, när stiftet var alldeles nybildat. Biskopen, som heter M´degella, och dåvarande EFS-missionären Stefan Holmström strävade efter att att hitta en enkel modell för att kunna utbilda församlingsmedlemmarna i bibeln och kristen tro. De flesta hade mycket begränsade grundkunskaper och kunde inte undervisa andra men däremot lätt ryckas med av andra rörelser och grupper som dök upp. - Stefan fick uppdraget att hitta en så bra modell som möjligt och det blev TEE.

Det började alltså i Iringa stift. Grannstiften har sedan tagit efter. EFS-missionärerna Rune och Ann-Katrin Persson från Holmsund arbetar i Iringa och Rune just med TEE. Han är för närvarande  kordinator för TEE inom hela sju stift i södra Tanzania - ett gigantiskt arbetsområde!

   Nyligen har TEE också spridits till ett par stift längre norrut, efter inspiration från ledarna i Iringa. Där har en lokal ledare/kordinator tillsatts.

Pedagogik och uppläggning

Det finns några bra traditionella bibelskolor i landet, där man kan studera ett år eller två. Men de allra flesta vuxna har inte råd med det, och kanske inte heller de förkunskaper som krävs.

TEE är en något som man deltar i hemma i sin församling. Man läser ett kapitel i taget, och har en träff i veckan. Pedagogiken är ungefär som i en studiecirkel, det är inte katederundervisning där en lärare talar och de andra lyssnar, utan man siter i en ring och reflekterar över det man har läst. Det är alltså en modern pedagogik. Det finns bara två inträdeskrav i en TEE-kurs: Att man är kristen – och att man är läskunnig.

En TEE-utbildning  varar i tre år, under den tiden läser man 18 böcker med central undervisning, sex per år, i ämnen som Vem är Jesus?, Hur får man syndernas förlåtelse?, Den helige Ande och Hur vinner jag en människa för Gud?

Alla får dessutom varje år delta i ett bibelläger en vecka. Det  är stora härliga läger, med 300-400 entusiastiska deltagare och program hela dagarna, från tidig morgon till kvällen. Normalt börjar lägerdagarna redan klockan 5 eller 6 och pågår till 21-tiden.

Störst omfattning har TEE i Iringa stift, eftersom man där så länge har satsat målmedvetet på TEE som sitt huvudprogram för församlingsutveckling. Idag är det obligatoriskt för alla de cirka 80 församlingarna i stiftet att ha minst en TEE-kurs. Alla som väljs till förtroendeuppdrag som kyrkäldste, kyrkorådsledamot etc, ska också ha gått TEE. Har de inte redan gjort det, måste de börja kursen direkt när de blir valda.

   I Iringa stift är det idag så mycket som cirka 2 000 personer som studerar Bibeln och den kristna tron genom TEE. Man kan lätt förstå vad det betyder för en god utveckling i kyrkan.

Ringar på vattnet av TEE

TEE är alltså inte en yrkesutbildning utan en Lekmannakurs, som ger bra och kunniga ledare i församlingarna, och som hjälper människor att växa och utvecklas överhuvudtaget.Inga-Lis och Vallence Chaula, TEE-koordinator i Iringa stift

TEE är, enligt kyrkans ledare, den främsta anledningen till den goda utvecklingen inom i Iringa stift. Och TEE-programmet  har alltså spridits så att det nu finns i närmare tio stift inom den evangeliskt-lutherska kyrkan.

Genom TEE får Iringa stift även några av sina bästa evangelister och präster. Vissa år erbjuder stiftet lämpliga lokala ledare en fortsättning med årskurserna 4-6, som blir en evangelistutbildning. Efter det kan man få tjänst i en församling för att jobba på heltid med evangeliet.

I juni 2012 hade Iringa stift sin senaste examen för en sådan grupp – då avskildes 93 (!) nya evangelister för tjänst i stiftet, som alltså fick en enorm förstärkning till ett växande arbete.

Vissa år har kyrkan också valt ut ett antal lämpliga evangelister och utbildat dem genom TEE-pedagogiken i ytterligare tre år till att bli präster. - Flera i stiftet hävdar att de som får sin utbildning genom TEE blir de bästa prästerna. De är beredda att åka ut och tjäna också i de svåraste och mest avlägsna sammanhangen för att vinna människor för Jesus!

EFS stöder TEE

EFS ser TEE som ett konkret och strategiskt arbete, som bär stor frukt och är enormt kostnadseffektivt! Vanliga helårsstudier kostar många tuen kronor – men årskostnaden för en TEE-elev är bara 150 kr, inklusive den årliga lägerveckan.

EFS stöder TEE i Tanzania genom lönen till Rune Persson och genom att sponsra kursböckerna. De kostar 30 kr/st att trycka, varav EFS bidrar med  drygt 20 kr per bok, så att varje TEE-elev endast behöver betala knappt tio kronor. I ett land med mycket låga inkomster kan denna subvention vara skillnaden som gör att man har råd att vara med.

Vasakyrkan

Vasakyrkan har som mål att varje år samla in minst 40 000 kr till TEE-arbetet i Tanzania. Cirka en gång i månaden försöker vi ge aktuell information i gudstjänsten om hur arbetet utvecklas.