Hållplats Vasa

Hållplats Vasa!

 

En mötesplats för unga vuxna där vi genom gudstjänster, samtal & gemenskap
får uttrycka & fördjupas i tron.
 
För mer information se facebook & annonsering.
 
Välkommen!
Startdatum: 
lördag, 24 oktober, 2020 - 19:00