Händer för Mission

Händer för mission är en grupp som arbetar kreativt och praktiskt för att genom vad man skapar och återbrukar samla resurser till EFS internationella arbete. Under terminerna hålls ett antal pysselkvällar där alla som vill får delta.
Man tar med eget material, eller använder det som finns att tillgå. Resultatet av skapandet säljs på de advents- och sommarbasarer som Händer för mission svarar för. 

Ibland genomförs också hela skapardagar då det kan komma till saker som inte hinns med under en kväll. 

Men Händer för mission är mer än praktiskt arbete. Det är också tillfälle till gemenskap och samtal.