Missionskväll med Erik Johansson

Detta på grund av att Erik nyligen har varit i Etiopien och därför utgör en potentiell smittorisk.