Gudstjänst med predikan av Senitha Olsson

Gudstjänst på söndagen Sexagesima. Tema: Det levande ordet. Senitha Olsson predikar, mötesledare är Ingalis Andersson. Kyrkfika efter gudstjänsten.

Startdatum: 
söndag, 16 februari, 2020 - 11:00