Terminsstart för På Vasa (ungdomsgruppen)

På fredag (17/1) är det terminsstart för tonårsgruppen "På Vasa". Plats och tid är likadana som förra terminen, det vill säga fredagar kl. 19.00-23.00 på övervåningen. Vill man komma hit lite tidigare så brukar dörrarna öppnas runt kl. 18.00. På schemat för denna fredag står "sällskapsspel & maffia"! (Vill man se mer av schemat så finns det en uppdaterad terminsplanering under fliken "Tonår" och "På Vasa").   Vi ledare ser fram emot en ny termin där vi tillsammns med ungdomarna får utforska mer av den kristna tron och framför allt den Jesus som är kärnan i tron. Vi hoppas att allt det vi gör ska få utgå från honom och att det goda budskapet om frälsningen genom tron på honom ska ge gruppen en glädje och ett hopp som är bättre än allt annat vi har. Be gärna för oss!  "Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom" - Kol 3:17