Gudstjänst på Trettondedag jul

Trettondedag jul, tema: Guds härlighet i Kristus. Gudstjänst i missionens tecken med predikan av Rune Persson. Mötesledare: Torbjörn Arvidsson. Kollekter till EFS Internationella mission och TEE-arbetet i Tanzania. Efter gudstjänsten finns det både vanligt kyrkfika och pepparsåsmackor att köpa.  

Startdatum: 
måndag, 6 januari, 2020 - 11:00