Gudstjänst

Söndagen efter jul, tema: Guds barn. Bertil Johansson predikar. Mötesledare: Anna Tobiasson. Kyrkfika efter gudstjänsten.

Startdatum: 
söndag, 29 december, 2019 - 11:00