Hållplats Vasa

Hållplats Vasa, Gudstjänst för ungdomar och unga vuxna. Johan Lundgren och Johannes Bergner från Skellefteå m fl medverkar. Fika efter gudstjänsten.

Startdatum: 
lördag, 7 december, 2019 - 19:00