Temamässa

Temamässa på Domsöndagen. Torbjörn Arvidsson, Eva Lundeborg Karlsson, Ingrid Öhgren. Sång och musik av Anne-Louise Söderberg, Anna Sandström Vincent och Johan Öhman. Missionskollekt. Kyrkfika efter gudstjänsten.

Torbjörn Arvidsson leder mässan. Eva och Ingrid ger en hälsning från vår systerkyrka i Etiopien, som de nyss har besökt. Under nattvardsgången ges möjlighet för personlig förbön.

Denna söndag samlar vi in två kollekter. Den ena går till EFS internationella mission, den andra till Vasakyrkan. 

Startdatum: 
söndag, 24 november, 2019 - 11:00