OAS-dag i Vasakyrkan med tre möten under dagen

HöstOas i Vasakyrkan, tema: "Tryggare kan ingen vara?" Arr: Oasrörelsen. Se www.oasrörelsen.se för mera utförligt program. Tider:

8.30 Morgonmässa

10.00-12.00 Var har du din skatt och ditt hjärta? Hans Weichbrodt

14.00-16.00 "Saliga de som bor i ditt hus..." Berit Simonsson och Lisa Lerman

19.00 Tryggare kan ingen vara! Förbönsgudstjänst med undervisning av Berit Simonsson

Tillfälle till bikt, förbön, samtal och gemenskap. Inga avgifter, kollekter till Oas-rörelsen.

 

Startdatum: 
lördag, 12 oktober, 2019 - 10:00