Sönd 19 maj 19:00 Konsert med Musikhögskolans Kammarkör dirigent Erik Westberg

Söndag 19 maj kl 19:00 Hemkomstkonsert från turné i Sardinien Musikhögskolans kammarkör David Ericsson, piano. Dirigent Erik Westberg. Verk av bland andra Tormis, Brahms, Stenhammar och Eriksson. Kammarkören består av 30 sångare från olika program vid Musikhögskolan i Piteå. På programmet finns en bukett svensk musik som Vårnatt  av W.    Stenhammar, Kristallen den fina i ett ljuvligt arrangemang av G Eriksson och Ack, Ack med rötterna i den svenska folkmusiken. Den klassiska repertoaren finns representerad i verk av Brahms, Mahler och Tormis. David Ericsson är pianist och går sitt sista år i kandidatprogrammet med piano som huvudämne. Erik  Westberg är konstnärlig ledare och har genomfört ett stort antal turnéer i olika Europa, Nord- Sydamerka samt Sydafrika med kören.