Tillsammansgudstjänst söndag 28 april

Vi firar gemensam gudstjänst med Korskyrkan söndag den 28 april. Temat är "påskens vittnen". Erik Bryskhe, Senitha Olsson, Maja Holmgren, Signe Walter med flera medverkar. Det blir lovsång och vittnesbörd. 
Observera gudstjänsttiden: 15.30