Fira påsk med Vasakyrkan

Vasakyrkan delar sitt påskfirande med flera andra sammanhang.
 

Skärtorsdagsmässa i Umeå stads kyrka, skärtorsdag 18.30. En enkel mässa med handtvagning och förbön. Gudstjänsten avslutas med altarets avklädande och kyrkan släcks ner inför Långfredagen. 
I gudstjänsten medverkar bland annat Anna Ruther, Ragnhild Pelo, Kjell Söderberg och Senitha Olsson. 

På Långfredagen firar vi gudstjänst i Grisbackakyrkan, klockan 10.00.  Moa Beak leder gudstjänsten, Senitha Olsson predikar. Erik Wäcklén och Emma Örnberg svarar för det musikaliska. 

Klockan 13.00 på Långfredagen inleds traditionsenligt en korsvandring, arrangerad av UKR, Umeå kristn råd. Vandringen startar vid Tingsrätten, Öst på Stan. Under enkla former, med meditativa texter och bön följer vi Jesus på hans sista vandring. 
Avslutning sker i Vasakyrkan

På påskdagen 11.00 firar vi påskdagsmässa. Det blir en härlig gudstjänst med nattvard, förbön och tillfälle att påminna sig om sitt dop. Vi fyller kyrkan med glada påsksånger med hjälp av Kristina Sturk med vänner och smyckar korset med påskliljor.

Välkommen att fira den högtid som förändrade världen!