Söndagsgudstjänst

Gudstjänst på söndagen Sexagesima. Tema: ”Det levande ordet”. Senitha Olsson m fl, sång av Sara Samuelsson. Delgivning. Efteråt bjuder vi alla på kyrkfika.

Startdatum: 
söndag, 24 februari, 2019 - 11:00