Gudstjänst

Gudstjänst på söndagen Septuagesima. Ämne: Nåd och tjänst. Isak Samuelsson predikar, Birgitta Lanhede leder gudstjänsten. Musik med Agatha Sax. Missionshälsning av Helena Wikström. Missionskollekt - denna dag tar vi upp dubbla kollekter, dels till TEE-arbetet inom kyrkan i Tanzania, dels till Vasakyrkans verksamhet i Umeå. Efteråt bjuder vi alla på kyrkfika.

Startdatum: 
söndag, 17 februari, 2019 - 11:00