Missionsgudstjänst på trettondagen

Klockan 11.00 den 6 januari firar vi gudstjänst med missionstema i Vasakyrkan. Vi får glimtar från internationellt arbete i olika världsdelar av medlemmar i vår kyrka. Det blir festligt kyrkfika med pepparsås. (intäkterna för pepparsåsen går till det internationella arbetet - vanligt fika bjuder vi som vanligt på) 
Vi samlar också traditionsenligt kollekt till EFS internationella arbete. 
Bilden visar ett fritidshem i Rama, Etiopien, där Mekane Yesuskyrkan hjälper barn med bland annat med att regelbundet få mat. Denna verksamhet har EFS under de senaste åren stöttat ekonomiskt. Bilden är tagen av Vasakyrkans medlem Jakob Arvidsson under ett besök på plats.