Söndagsskolan

Söndagsskolan är för barn mellan 4-12år. Vi går till vår samling efter att vi deltagit en stund på gudstjänsten.

Vi har upprop för att se vilka som är här just denna gång och alla barnen får var sin guldstjärna som de sätter upp på en tavla. Så många stjärnor det blir innan läsåret är slut!

På varje samling tar vi upp en kollekt och de pengar som vi samlar in går till BIAL, Barn I Alla Länder. För att se hur många gånger vi samlat in pengar knyter ett barn för varje gång en halsduk runt vår BIAL-giraffs hals. När vi skickar runt vår kollektfisk så sjunger vi vår kollektsång.

Jesus ta du hand om våra pengar som vi ger. 
Så att vi kan hjälpa barn i andra länder.
Tack att du är med oss alla.
Välsigna det vi ger. 

Mel. Björnen sover

Därefter har vi en stund där vi berättar en text från bibeln med hjälp av den populära flanotavlan. Till andakten knyter vi an med ett pyssel eller gör något annat tillsammans. De barn som hellre vill det, leker i borgen. Avslutningsvis så har vi en stund med ljuständning då barnen får dela med sig av böneämnen som vi ber för tillsammans.

När söndagsskolan är slut väntar kyrkfikat tillsammans med föräldrar, syskon och vänner!

Välkommen till söndagsskolan! 
Önskar Ledarna Carina och Josefin. 

Terminsstart söndag den 11 september kl 11.00

Frågor: kristina.sturk@vasakyrkan.com, 090-770517
 

 

Söndagsskolan använder materialet SKATTEN - på äventyr med Gud som ges ut av Salt.