Fjärde advent - Gudstjänst

Tema: Herrens moder. Senitha Olsson predikar och leder gudstjänsten. Efteråt bjuder vi alla på kyrkfika.

Startdatum: 
söndag, 23 december, 2018 - 11:00