Världsböndagen 2 mars

På fredag 2 mars firas världsböndagen. Det är en väldigt speciell dag. Tänk att det firas böngudstjänster utifrån samma team över hela världen den dagen! Inför varje år finns en kommité i ett utvalt land som planerar upplägget av gudstjänsten. Det genomförs sedan över hela världen utifrån lokala förutsättningar. 
Tidigare kallades den här dagens kvinnornas internationella böndag, men numera är det inte bara en kvinnoangelägenhet utan många män finns också med i firandet (och genomförandet) av dagen. Däremot så belyser temat fortfarande särskilt kvinnornas situation i det för året aktuella landet. 

I år firas en ekumenisk gudstjänst i Ersbodakyrkan den 2 mars klockan 18.00. Årets land är Surinam. 
De som inbjuder till den är en särskild planeringsgrupp inom UKR (Umeå Kristna råd)