Mässa

Söndagens tema är "Trons kraft" . Senitha Olsson predikar och Samuel Lind sjunger. Vi firar nattvard.  Gudstjänsten planeras den 5 oktober då alla intresserade inbjuds att vara med på planeringsträff. 

Startdatum: 
söndag, 22 oktober, 2017 - 11:00