Söndagsgudstjänster

Söndagsgudstjänsten är centrum för Vasakyrkans verksamhet. Den är en mötesplats för människa och Gud, men också en plats för mänsklig gemenskap och omsorg. Här möts människor i alla åldrar, både kyrkans medlemmar men också många andra som söker sig hit.

Vår gudstjänst följer oftast en given ram, men med utrymme för variation. Vissa söndagar är det mässa, (gudstjänst med nattvard) och några gånger varje termin är det familjegudstjänst. Vasakyrkan har ett rikt musikliv vilket också avspelar sig i gudstjänsterna där många olika musikstilar får utrymme.

Det är ofta också många olika personer som bidrar i gudstjänsterna, som förebedjare, gudstjänstledare, textläsare, genom att dela någon berättelse etc.