LUFF

Lovsång, Undervisning, Förbön, Fika - LUFF. Det är namnet på de ungdomsgudstjänster några föreningar runt om Umeå tillsammans jobbar med. Någon gång per termin är det LUFF-gudstjänst. Tiden är då 19.00 och platsen Vasakyrkan om inget annat anges.
 

Kontakt: Isak Samuelsson, ungdomspräst, isak@vasakyrkan.com, 070-2887106