Gudstjänster

Vill du fira gudstjänst i Umeå? Välkommen till oss!

Varje söndag kl 11.00 hålls gudstjänst med efterföljande kyrkkaffe.

Lördagkvällar kl 19.00 hålls regelbundet gudstjänster eller cafékvällar med unga vuxna som särskild målgrupp. Självklart är dock alla välkomna!

Några fredagar per termin kl 19.00 är det LUFF-gudstjänst (Lovsång – Undervisning - Förbön – Fika) för ungdomar.

Missionsaftnar

I Vasakyrkan är det missionsafton var annan Måndag (ojämna veckor)  klockan 18.30 och missionsträff  var annan Måndag jämna veckor, klockan 13.00. Samlingarna  innehåller olika program; föredrag, körsång, berättelser. Predikan, sång och fika ingår alltid. 

Sommaren

Juni-augusti flyttar vi vår verksamhet till vår sommargård, EFS-Gården, på Backen (Sockenvägen 31, på vänster sida ett par stenkast bortom nedfarten till Backens kyrka.)

Övrigt

Det händer också andra saker i kyrkan. Håll utkik i vårt program så ser Du vad som händer!