Missionsaftnar/missionsträffar

Missionsafton/missonsträff är en samling varje måndag klockan 18.30. eller 13.00. Se program för aktuell tid. 


Samlingen har vanligen tre huvuddelar. Det första innhåller ett program av varierande karaktär, kanske musik, information om mission, något aktuellt tema som belyses etc. Därefter kommer en stund med fika och gemenskap. Kvällen avslutas sedan med en andaktsstund som inkluderar en kort predikan.

Varje gång är det ett par inbjudare som ansvarar för att bjuda på fika

Sommartid hålls missionsaftnarna på onsdagar klockan 19.00 vid EFS-Gården på Backen. Då är andra EFS-föreningar i Umeåområdet värdar för kvällarna.