LUFF

Lovsång, Undervisning, Förbön, Fika - LUFF. Det är namnet på de ungdomsgudstjänster några föreningar runt om Umeå tillsammans jobbar med. Någon gång per termin är det LUFF-gudstjänst. 

 

Kontakt: Christoffer Lindberg, ungdomskonsulent. christoffer@vasakyrkan.com, 073-055 98 17