Jesu jäntor

Jesu jäntor är Vasakyrkans damkör. Kören är en projektkör vilket innebär att man bara övar sporadiskt mellan olika uppsjungningar men desto mer innan en uppsjungning. Denna termin är Jäntorna vilande. För att ta kontakt med Jesu jäntar maila eller ring Kristina Sturk på kristina.sturk@vasakyrkan.com, eller på telefon 090-770517