Dokument

Matrikel

Föreningen har en matrikel med adressregister. På grund av den ny GDPR-lagstiftningnen kommer inga kontaktuppgifter ur den att läggas ut på hemsidan. Vi kommer heller inte att dela ut någon utskriven komplett matrikel med adressregister. 
Listor med kyrkans olika utskott och ansvarsgrupper kommer att publiceras här så snart de är färdigställda för året.

För att komma åt dem kommer det att behövas ett lösenord. Kontakta kyrkans medarbetare för att få lösenordet om du behöver. 

För adress- eller namnändring kontaktar du enklast Bo Lönnheden, E-mail: bolon54@gmail.com

 

Du som inte vill ha några uppgifter om dig publicerade, var vänlig kontakta någon av kyyrkans medarbetare. 

 

Inbetalningsinformation av medlemsavgift:

Medlemsavgift 2018

 

Möteshandlingar (Uppdaterade 2018-03-04)

Årsmöteshandlingar brev/fullmakt

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Budget

 

Policydokument

Vasakyrkans parkeringspolicy