Dokument

Matrikel

Föreningen har ett medlemsregister. På grund av den ny GDPR-lagstiftningnen kommer inga kontaktuppgifter ur registret  att läggas ut på hemsidan nu. Vi kommer heller inte att dela ut någon utskriven komplett matrikel med adressregister. 

Listor med kyrkans olika utskott och ansvarsgrupper kommer att finnas på "Dokument-medlemmar".

Du som inte vill ha några uppgifter om dig publicerade, var vänlig kontakta någon av kyrkans medarbetare.

 
Årsmötesdokumentation

Under "Dokument-medlemmar" finns all årsmötesdokumentation. Bara medlemmar kan se den länken/fliken och få tillgång till den informationen.

 

Policydokument

Vasakyrkans parkeringspolicy