BLOB

Just nu är BLOB (Bibel, Lovsång och Bön) integrerad i fredagarnas verksamhet. Se "På Vasa".