BLOB

BLOB = Bibel - Lovsång - Och - Bön.

BLOB är en bibelläsningsgrupp för tonåringar. Justt nu är BLOB integrerad i fredagarnas verksamhet. Se "På Vasa"

 

 

För mer info, kontakta Sofia.svensson@vasakyrkan.com