Söndagsskola för vuxna

Denna termin har vi inga gemensamma bibelsamtal, vi hänvisar istället till våra smågrupper, där vi möts i hemmen och bland annat samtalar utifrån bibeltexter.