december 2016

Inför 2017 - i Jesu namn!

Gud, genom årtusenden har ditt ljus lyst mot oss från ett nyfött barns ansikte i Betlehems krubba, 
som ett tecken på din närvaro, trots världens ondska och våld.
Inför ett nytt år ber vi dig:
Led oss från död till liv
från lögn till sanning
från vanmakt till hopp
från rädsla till tillit
från hat till kärlek

Julafton

Välkomna till Julbön för alla åldrar på julafton kl 11.00! Skönsjungande Julkör, Sara Tjernström, Kristina Sturk, Gustav Sturk Steinwall, Anders Winterstam, Anders Steinwall mfl. Glögg och pepparkakor efteråt. Välkomna!